Pravidla pro registrované

Souhlas se zpracováním osobních údajů a obecná pravidla

 1. Udělujete tímto souhlas Swingville (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
 • jméno a příjmení
 • e-mail
 • telefonní číslo
 1. Účastníci kurzů dávají souhlas se zpracováním svých osobních údajů sloužících k organizaci kurzů a akcí s nimi souvisejících, tento souhlas mají právo odvolat.
 2. Pokud se kapacita kurzu nenaplní alespoň na minimální počet studentů, můžeme daný kurz zrušit, a to buď před jeho začátkem nebo v jeho průběhu, účastníkům bude vždy vráceno celé kurzovné či jeho poměrná část.
 3. Registrace účastníka je platná až po jejím potvrzení.
 4. Dále uděluji souhlas s tím, že se mohu objevit na audiovizuálních materiálech, které jsou pořizovány za účelem propagace taneční školy nebo akce.
 5. Na lekcích partneři většinou tzv. rotují, tzn. že se střídají, není to však podmínkou.
 6. V případě absence na lekci předplaceného kurzu si lze zameškané lekce nahradit na jiné lekci stejné úrovně (začátečníci /pokročilí), pokud takový je.
 7. Při absenci na kurzech při překážce na straně účastníka kurzů nevzniká nárok na vrácení kurzovného, případy vážnějších onemocnění budou posuzovány individuálně.
 8. Kurzovné je nutné využít v dané vlně kurzů, do další vlny nelze dále převádět (s výjimkou vážných onemocnění a osobních či rodinných problémů – nicméně řešených pokud možno ve chvíli, kdy nastanou, nikoli po skončení daného čtvrtletí).
 9. Účastníci kurzů se lekcí účastní na vlastní nebezpečí.
 10. Účastníci kurzů jsou povinni dát pozor na své osobní věci během kurzů.
 11. Povinností účastníků kurzů je se v tanečních sálech přezouvat do čisté taneční obuvi a chovat se tak, aby sály neznečišťovali, nebo neničili.
 12. Účastníci kurzů se mohou dobrovolně přihlásit během registrace do mailing listu informačního newsletteru.
 13. Účastníci kurzů jsou povinni se na lekcích chovat slušně k ostatním studentům a lektorům, zároveň dodržovat základní hygienické návyky (ručník, dostatečný počet triček na převlečení, čisté ruce, svěží dech, deodorant atp.).